Aprenentatge basat en el pensament

"Dis-m'ho i ho oblidaré, ensenya´m i ho recordaré, involucra'm i ho aprendré"

 

 

Estructurar les idees i els coneixements ajuden a prendre consciència de la pròpia estructura mental i comprendre el procés seguit fins arribar a determinades idees. Basant-nos en les pedagogies més innovadores, com el projecte Zero de Harvard, o el Visual Thinking del Dr. R Swartz, els alumnes del col·legi Santa Ana desenvolupen hàbits mentals per fer visible el pensament conscient i crític, la metacognició, l’autonomia en l’aprenentatge i la creativitat.

 

A les nostres aules els professors ensenyen als seus alumnes a pensar més cuidadosament i amb destresa. Així, els menuts aprenen activament habilitats de pensament profundes i enriquides per comparar i contrastar coses, per realitzar amb destresa una presa de decisions o resoldre un problema. I aquestes habilitats romandran a la resta de les seues vides.

 

Aprenentatge basat en projectes

L'escola ha de ser el lloc on s'aprenga a manejar i utilitzar bé les noves tecnologies, on es transmeta un mètode de treball i investigació científica, es fomente el coneixement crític i s'aprenga a cooperar i treballar en equip"Francesco Tonucci, pedagog.

 

Santa Ana asumeix la visió de l’escola de Francesco Tonucci i els nostres alumnes aprenen mitjançant diversos projectes que s’inicien amb un problema real on l’alumne busca possibles solucions. L’aprenentatge basat en projectes (ABP) es caracteritza per la combinació efectiva dels continguts fonamentals (currículum) i el desenvolupament de destreses (competències), la integració d'assignatures o matèries, les activitats entorn a una finalitat comuna, el foment de la responsabilitat individual i col·lectiva, la capacitat crítica, la presa de decisions, la interaccio amb el món real i el desenvolupament personal i social.

 

L’aprenentatge pràctic permet combinar els coneixements amb la seva aplicació. Això

contribueix que els coneixements queden molt més fixats. Els ensenyaments pràctics de certes assignatures o matèries, proporcionen als estudiants un acostament al món real que els permet avançar un pas més en la formació del seu futur.

 

Aprenentatge cooperatiu

“Si camines sol, aniràs més ràpid, si camines acompanyat arribaràs més lluny”. Proverbi xinés.

 

 

Al nostre centre educatiu es fomenta la interdependència positiva i la responsabilitat individual i col·lectiva amb la finalitat que tots aprenem de tots. La Neurociència ens ensenya que retenim un 35% de la informació que llegim, però podem arribar fins un 90%, si ho expliquem als altres.

 

Partint d'aquestes dades, i compromesos amb una formació integral de l'alumnat, aconseguim uns alumnes amb capacitat de treballar en equip, capaços d'emetre i acceptar crítiques constructives, de treballar l'empatia, de portar a terme totes les fases d'un bon treball  avaluant-se a sí mateixos i a la resta de companys amb la finalitat d'obtindre els millors resultats possibles.  

 

Així, a les nostres aules es posen en pràctica un grup de procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de l’aula en grups més menuts on els alumnes treballen en equips cooperatius de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. 

 

Colegio Santa Ana en xarxes socials :

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Col·legi Santa Ana, 2023