Els nostres programes

Una mostra de la nostra línia pedagògica

Internacionalització del centre

Entenem que l'Educació va més enllà de la assimilació de coneixements, pretenem que els nostres alumnes s'òbriguen a un món global, educar ciutadans del món, capaços d'enfrontar-se a ell amb tota la seua complexitat.

Lliga de debat

És una eina educativa complementària imprescindible: els joves no solament aprenen a exercir l'art de la retòrica, sinó que també desenvolupen l'esperit crític i formen les seues pròpies opinions.

Aula-iPad

El projecte Aula-iPad és el resultat d’alguns anys ja de formació del professorat, d’adequació de les infraestructures del centre, d’una aposta clara per una ferramenta pedagògica determinada: l’iPad.

AMCO

El mètode Amco es recolza en les més innovadores teories sobre com aprèn un xiquet i desenrotlla una proposta d'ensenyança de l'anglès que busca no sols la competència comunicativa del xiquet en esta llengua sinó també el seu desenvolupament integral.

EntusiasMat

És el programa de les matemàtiques reals i ha permès que els alumnes entenguen les  matemàtiques d’un altra manera, amb estímuls i motivació constants. És una important evolució en la  nostra metodologia.

CEMEDETE

És un mètode de psicomotricitat que pretén estimular el desenvolupament motriu per a crear  connexions neuronals, imprescincibles en l’organització del cervell.

Innovació metodològica

“Si eduquem als nostres alumnes de l'avui amb els mitjans de l'ahir, els estem privant del futur”

(John Dewey).Integrem noves metodologies basades en la teoria de les intel·lgències múltiples, les estratègies de pensament, la cooperació …

Erasmus + 

Pretén afermar les eines que milloraran l'acció docent en el plurilingüisme i així, repercutir de forma efectiva en els alumnes impulsant la internacionalització.

 Acompanyant individual

Dins del pla d’acció tutorial dels Col·legis Diocessans, emmarquem este projecte en el que els nostres alumnes tenen l’oportunitat de parlar amb un professor del centre, que no té per què ser el tutor del grup, el qual s’interessarà pel seu benestar i creixement personal.

Ràdio Escolar

Fruit de la reflexió sobre la importància de la comprensió i producció escrites i de l'expressió oral en el desenvolupament personal, naix aquest projecte amb l'objectiu de desenvolupar aquelles destreses i moltes altres amb l'ajuda d'una eina motivadora com és la ràdio.

Colegio Santa Ana en xarxes socials :

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Col·legi Santa Ana, 2023